Χρήσιμα έγγραφα ΕΚΠΑ

Έγγραφα Διεύθυνσης Διοικητικού

Έντυπα αιτήσεων χορήγησης αδειών μελών ΔΕΠ

Έντυπα αιτήσεων χορήγησης αδειών διοικητικού προσωπικού

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
    Έντυπο αδείας μόνιμου διοικητικού προσωπικού (κανονικής, απουσίας, γονικής, εξετάσεων, αναρρωτικής, ειδικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής)
  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΑΧ
    Έντυπο αδείας διοικητικού προσωπικού αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ (κανονικής, απουσίας, γονικής, εξετάσεων, αναρρωτικής, ειδικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής)

Έγγραφα Διεύθυνσης Περιουσίας

Δείγματα ορισμού υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού και πρωτόκολλου παράδοσης - παραλαβής, καθώς και η σχετική νομοθεσία.


Oδηγίες για τη διαδικασία εκποίησης μη λειτουργικών μη αναλώσιμων υλικών, δείγματα ορισμού επιτροπών και γνωματεύσεων, δείγματα πινάκων, καθώς και η σχετική νομοθεσία.

Έγγραφα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων

Νέα έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (25-10-2012)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά την πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης από τον ΕΛΟΤ κρίθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του νέου προτύπου EN ISO: 9001: 2008 (νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου). Στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα νέα κωδικοποιημένα έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών που επισυνάπτονται. Υπογραμμίζουμε ότι για την καλύτερη λειτουργία και συμβατότητα με το σύστημα ποιότητας της υπηρεσίας πρέπει να αποθηκεύσετε πρώτα τα αρχεία και μετά να τα εκτυπώσετε. Για να τα επεξεργαστείτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε προβολή εκτύπωσης (View - Print Layout).

Από το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών


Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων