Έγγραφα Δ' ΚΠΣ

1. Συνολικό

NSRF_VERSION_GR_SFC_120307.pdf

2. Τομεακά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ΑΕΙΦΟΡΟΣ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ.pdf
parartima_I.zip
parartima_II.zip
parartima_III.zip
parartima_IV.zip
1 ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ_ΤΗΣ_ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.pdf 2 ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ_&_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ_&_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_parartima.pdf
3 ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ_ΣΥΓΚΛΙΣΗ.pdf 4 ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ_ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.pdf 5 ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_ΚΑΙ_ΔΙΑ_ΒΙΟΥ_ΜΑΘΗΣΗ.pdf 6 ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ_ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ_ΔΗΜΟΣΙΑΣ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.pdf
7 ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.pdf
8 ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3. Περιφερειακά

ΠΕΠ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΘΡΑΚΗΣ.pdf 1 ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΠ_ΔΥΤ_ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_ΙΟΝΙΩΝ_ΝΗΣΩΝ.pdf 2 ΠΕΠ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΠ_ΚΡΗΤΗΣ_ΝΗΣΩΝ_ΑΙΓΑΙΟΥ.pdf 3 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΠ_ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ_ΣΤΕΡΕΑΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ_ΗΠΕΙΡΟΥ.pdf 4 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΠ_ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
5 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

4. Πλαίσιο Διαχείρισης

Διαχειριστική_Επάρκεια_Δικαιούχων.pdf
Κριτήρια_Διαχειριστικής_Επάρκειας_Δικαιούχων.ppt
Κριτήρια_Διαχειριστικής_Επάρκειας_Δικαιούχων_Δ_ΚΠΣ.zip
Πλαίσιο_Διαχείρισης_Παρακολούθησης_&_Ελέγχου.ppt
Συστήματα_Διαχείρισης_&_Ελέγχου_Δ_ΚΠΣ.ppt
Σχέδιο_Νόμου_Πλαίσιο_Διαιχείρισης_Δ_ΚΠΣ.pdf

5. Εγκύκλιοι Προετοιμασίας Επιχειρησιακών Σχεδίων

1η_Εγκύκλιος.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.pdf
Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης Σχ Ανάπτυξης.pdf
1η Εγκύκλιος
2h_egkyklios.pdf
parartima_1.pdf
parartima_2.pdf
parartima_3.pdf
2η Εγκύκλιος
3h_egkyklios.pdf 3η Εγκύκλιος
4th_circular.pdf
WD_4_CBA_Guidelines_for_2007-2013.pdf
aide_memoire_complete.pdf
4η Εγκύκλιος

Επιστροφή στην αρχική σελίδα